Noutati
Noutati
Promotii
Promotii
Resigilate
Resigilate
PRODUSE NOI
|
Ati uitat parola
|
Inregistrare

Home

/

Politica de confidentialitate

           DELPHI ELECTRIC SRL este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la nr. xxxxx. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, DELPHI ELECTRIC SRL are obligatia de a administra numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre d-voastra sau o alta persoana si in conditii de maxima securitate. Scopul solicitarii si colectarii datelor cu caracter personal este de a opera si livra comenzile efectuate de d-voastra online. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de a edita datele personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a va adresa justitiei sau sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru a beneficia de aceste drepturi, va rugam sa ne trimiteti o cerere scrisa prin posta sau curier pe adresa societatii noastre.

►Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.del.ro implica acceptarea Termenilor si Conditiilor. Pentru folosirea in buna conditii a site-ului recomandam citirea cu atentie a acestora. DELPHI ELECTRIC SRL isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale acestor prevederi sau ale continutului site-ului www.del.ro fara o alta notificare.

►Compania care administreaza site-ul www.del.ro este DELPHI ELECTRIC SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J01/1284/2005, avand Codul Unic de Inregistrare: RO 18142180 si sediul in:
- ALBA IULIA, str. A.I.Cuza, nr. 15.
- Bucuresti, b-dul Marasti, nr. 65-67, sector 1, incinta ROMEXPO, pavilion H4.
Statutul comercial al companiei DELPHI ELECTRIC: Societate cu Raspundere Limitata - S.R.L.

►Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, www.del.ro are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

►Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe site, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică. Astfel, site-ul poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

►Site-ul www.del.ro nu promovează Spam-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe www.del.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

►Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina incălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

►Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

►Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de catre DELPHI ELECTRIC se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care compania operează. 

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Compania Delphi Electric este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele. Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către compania Delphi Electric. Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al companiei Delphi Electric. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al companiei Delphi Electric.
 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Compania Delphi Electric a desemnat pe Gabriel Sava în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate. Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Gabriel Sava
E-mail: gabriel@del.ro / office@del.ro tel: 0788 396566
Adresă de corespondență: Alba Iulia, Str A. I. Cuza, nr 15, România
 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Compania Delphi Electric se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

> Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
> Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
> Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
> Corecte și actualizate;
> Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
> Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea datelor de contact

Compania Delphi Electric va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact existentă pe site exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului companiei Delphi Electric, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a companiei Delphi Electric. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru compania Delphi Electric de a proceda în acest mod.

Newsletter

Dacă sunteți abonat pentru primirea newsletterului companiei Delphi Electric, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut editorial. Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați aboanrea la Newsletter-ul companiei Delphi Electric. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al companiei Delphi Electric.
 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului companiei Delphi Electric vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru compania Delphi Electric de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care compania Delphi Electric colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai companiei Delphi Electric.

DREPTURILE VIZITATORILOR

Vizitatorii site-ului companiei Delphi Electric, au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care compania Delphi Electric le prelucrează:

> Dreptul de acces la datele prelucrate;
> Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
> Dreptul la restricționarea prelucrării;
> Dreptul la portabilitatea datelor;
> Dreptul de opoziție;
> Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
> Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Toți angajații companiei Delphi Electric care acționează în numele și pe seama companiei Delphi Electric sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.
 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul companiei Delphi Electric poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea companiei Delphi Electric. Compania Delphi Electric nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Compania Delphi Electric nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri. 
 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului companiei Delphi Electric. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare. Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul  companiei Delphi Electric dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

TOP